Behandeling

Hoe ziet een behandeltraject eruit?

Voor een behandeltraject is altijd een verwijzing nodig vanuit de huisarts. Dus ook als je verloskundige je heeft doorgestuurd, is er altijd ook een verwijsbrief noodzakelijk vanuit de huisarts (als je in aanmerking wil komen voor een vergoeding)

Het traject start met de aanmelding door het invullen van het contactformulier. Je aanmelddatum is de datum dat al jouw gegevens bij ons zijn binnengekomen.

Tegen het einde van de wachttijd voor behandeling wordt per mail een intake ingepland.

In het intakegesprek (diagnostiekconsult) wordt er onder andere aandacht besteed aan:

  • de klachten (waar heb je nu last van)
  • de doelen (waar wil je graag naartoe)
  • de klik (het vertrouwen in de behandelaar en het behandeltraject) en
  • de verwachte behandelduur (de hoeveelheid afspraken).

Dit alles wordt door de behandelaar vastgelegd in een behandelovereenkomst. In deze overeenkomst is er ook aandacht voor de verwachte behandelduur. Dit wordt ingedeeld in een basis-ggz-profiel en een zorgvraagtypering.

Het basis ggz profiel

Het basis-ggz-profiel kan aangepast worden tijdens de behandeling. Dit wordt dan altijd met je besproken. In het zorgprestatiemodel worden de volgende profielen in de basis-ggz gehanteerd:

  • GBG02 Basis ggz kort
  • GBG03 Basis ggz middel
  • GBG04 Basis ggz intensief
  • GBG05 Basis ggz Chronisch

Zorgvraagtypering

Daarnaast is er sprake van zorgvraagtypering. Een diagnose moet altijd gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliƫnten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

Binnen De Witte Zebra wordt alleen behandeld in de Generalistische Basis GGZ, wat betekent dat er sprake is van zorgvraagtypen 1 tot en met 4.

Deze zorgvraagtypering wordt gedaan d.m.v. de vragenlijst HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de client.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de gz-psycholoog welk zorgvraagtype het beste bij de gemelde klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit wordt ook op de factuur van de behandeling vermeld.

Behandelvoorwaarden en privacystatement