Bevallingstrauma

Ook tijdens de bevalling kun je beschadigende ervaringen opdoen. Daarbij is het belangrijk dat het gaat om jouw ervaring en hoe jij de gebeurtenis hebt beleefd en je deze herinnert en vaak niet om wat er daadwerkelijk gebeurd is. Verschillende factoren kunnen een rol spelen in hoe ingrijpend de bevalling is ervaren, bijvoorbeeld:

  • Controleverlies
  • Verlies van waardigheid
  • Vijandige of niet meewerkende houding vanuit de omgeving
  • Het gevoel niet gehoord te zijn
  • Het gevoel niet (volledig) geïnformeerd te zijn over medische procedures

Deze factoren sluiten aan bij belangrijke psychologische behoeften die ieder mens heeft, zoals zich veilig en gewaardeerd voelen, geloven in eigen kunnen en zelf mogen kiezen. Bij ingrijpende bevallingen ontbreekt het vaak aan een of meerdere van deze behoeften.

Wist je dat:

  • Ongeveer 3-5% van de vrouwen een officiële postnatale PTSS ontwikkelt en hier ook hulp voor krijgt?
  • Ongeveer 1 op de 4 vrouwen drie jaar later nog negatief terugkijkt op haar eerste bevalling? En 1 op de 8 vrouwen op een volgende bevalling?
  • Dat veel vrouwen die geen PTSS hebben, wel lijden aan een aantal symptomen van PTSS na beschadigende ervaringen tijdens hun zwangerschap en/of bevalling?
  • En dat deze moeders op de lange termijn forse problemen kunnen krijgen als ze geen hulp zoeken?
  • Ook partners en andere aanwezigen getraumatiseerd kunnen raken door een bevalling?