Tarieven

2022

Per 1 januari 2022 treedt het Zorgprestatiemodel in werking. Dit is een nieuwe vorm van financiering van de zorg. Voor jou als cliënt worden de zorgkosten inzichtelijker omdat deze maandelijks worden gedeclareerd in plaats van aan het einde van een behandeltraject. De berekening van jouw eigen bijdrage gaat t/m 2021 per behandeltraject. Vanaf 1 januari 2022 wordt dit per kalenderjaar gedaan. Dit kan voor jou financiële gevolgen hebben. Houd hier rekening mee. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als je hierover vragen hebt.
Klik hier voor algemene informatie voor cliënten over het zorgprestatiemodel.

Daarnaast is het voor 2022 verstandig om in de maand december 2021 goed te kijken welke polis het beste bij je past.

Contractvrij werken

Ik heb er voor 2021 (en 2022) voor gekozen om contractvrij te gaan werken. Dit houdt in dat er geen contracten zijn afgesloten met zorgverzekeraars. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het bedrag dat door een zorgverzekeraar wordt vergoed.

Wat is het verschil tussen gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg?
Gecontracteerde zorg: de behandelaar heeft wel een contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De cliënt heeft geen kosten aan de behandeling, behalve de verrekening met het eigen risico (voor 2018 is dit 385 euro per jaar) door de zorgverzekeraar. De behandelaar declareert direct bij de zorgverzekeraar.

Niet-gecontracteerde zorg: de behandelaar heeft geen contract afgesloten met de zorgverzekeraar van de cliënt. De cliënt declareert zelf de factuur bij de zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding van de factuur bij niet-gecontracteerde zorg is afhankelijk van het type polis dat je hebt. De zorgverzekeraar biedt een natura-polis, een restitutie-polis, of een gecombineerde polis. Bij een natura-polis wordt minder vergoed dan bij een restitutie-polis. De hoogte van vergoeding bij een combinatie-polis zit daar tussen in. De hoogte van de vergoeding ligt in alle gevallen tussen de 60-100% van de factuur.
Hier kun je een overzicht vinden over de vergoedingen voor 2021.
Hier kun je een overzicht vinden van de vergoedingen voor 2022.

Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis je hebt en wat dit betekent voor de vergoeding van jouw behandeling. Vaak kun je dit zelf gemakkelijk uitzoeken in de app van je zorgverzekeraar. Zoek dan op psychologische zorg, bggz en dan welk product (kort,middel of intensief). Aan het einde van een kalenderjaar heb je altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of andere verzekeraar.

Waarom heeft De Witte Zebra geen contracten meer met zorgverzekeraars?
Wanneer ik een contract aanga met zorgverzekeraars, heb ik mijn praktijkvoering te voegen naar de eisen van de zorgverzekeraar. Deze eisen zijn wat mij betreft niet altijd helpend in de kwaliteit van de zorg. Sommige zorgverzekeraars stellen een laag omzetplafond vast, waardoor wij alleen kortdurende behandelingen kunnen uitvoeren, ongeacht de benodigde zorg. Het werken zonder contract maakt het mogelijk om goede zorg te blijven bieden aan cliënten ongeacht het omzetplafond van hun zorgverzekeraar en om samen met cliënten te blijven bepalen hoe lang een behandeling duurt. De aandacht kan gericht blijven op de hetgeen de cliënt nodig heeft en niet op de gestelde voorwaarden door de zorgverzekeraar. Daarnaast hoort professioneel handelen bij de psycholoog en niet bij de behandelaar. Middels nascholing voor mijn herregistratie in het BIG-register en verschillende beroepsverenigingen houd ik de kwaliteit van het professioneel handelen hoog. Kijk voor meer info op de website contractvrijepsycholoog. 

Werkwijze en behandelproducten 

Er vindt eerst een intakegesprek plaats, waarin besproken wordt wat je klachten en wat je doelen zijn.
Samen bepalen we dan welke vorm van behandeling het beste aansluit bij je klachten en wensen. Ook wordt besproken hoeveel behandelgesprekken er verwacht worden. De hoeveelheid sessies is afhankelijk van je aanmeldreden. Je krijgt van onderstaande bedragen dus in de meeste gevallen in ieder geval 60% vergoed. 

ProductPrijsTijd inclusief indirecte taken
kort€522,1390-294 minuten
middel€885,01295- 495 minuten
intensief€1434,96496- 750 minuten
Chronisch€1380,49750 minuten
Onvolledig behandeltraject€228,041-120 minuten
OVP consult (onverzekerd)€114,4160 minuten 

Onvolledig behandeltraject & OVP
Het onvolledig behandeltraject geldt alleen voor cliënten bij wie sprake is van een onterechte verwijzing (te lichte of juist te zware problematiek voor de Basis GGZ). Het OVP-product staat voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket maar wel nodig kan zijn of gewenst is. Dit product kan zowel los van andere producten als binnen een product kort, middel of intensief aangeboden worden. Een OVP-consult bestaat uit maximaal 50 minuten contacttijd en 10 minuten indirecte tijd. Je ontvangt voor OVP-consulten een factuur, je kunt deze NIET indienen bij uw zorgverzekeraar.

Facturatie

Er wordt voor een behandeling niet afgerekend per gesprek, maar per behandeling (het ‘product’). Omdat er contractvrij gewerkt wordt, geldt dat je het afgesproken product zelf betaalt en de rekening achteraf kunt indienen bij jouw verzekeraar. Met het aangaan van de behandeling gelden er ook betalingsvoorwaarden.

Eigen risico
Hou er rekening mee dat je zorgverzekering een minimaal algemeen eigen risico kent van €385 per jaar. Als je nog geen andere kosten hebt gemaakt kan het zijn dat je deze €385 eerst nog zelf moet betalen.

Ben je verhinderd?
Ben je verhinderd voor een afspraak dan word je verzocht dit zo vroeg mogelijk aan te geven; minimaal 24 uur voor de daadwerkelijke afspraak. Je kunt je afspraak annuleren via mail,voicemail of app. Bij te laat afzeggen van een afspraak of niet verschijnen op een afspraak ontvang je een nota van €50. Deze kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Privacystatement

Behandelvoorwaarden De Witte Zebra