PTSS

Een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is een angststoornis die kan ontstaan na het meemaken van een traumatische gebeurtenis. De meest kenmerkende symptomen van PTSS na bevalling zijn herbeleving van een gebeurtenis, vermijding van situaties die doen herinneren aan de traumatische gebeurtenis en verhoogde prikkelbaarheid. PTSS is de term voor een reeks normale reacties op een traumatische, enge of slechte ervaring. Het is een stoornis die kan optreden na het meemaken of bijwonen van levensgevaarlijke gebeurtenissen (waarbij je kunt denken aan oorlog, natuurrampen, ernstige ongelukken of persoonlijke gewelddadige aanvallen). Een traumatische ervaring kan echter elke gebeurtenis betreffen waarbij het leven onder dreiging staat of er een risico voor ernstige verwonding is voor een individu of een verbonden persoon (bv. hun baby).

Een postnatale PTSS ontstaat vaak door een combinatie van onderstaande objectieve (het soort bevalling) en subjectieve (bijvoorbeeld controleverlies) factoren.

Medisch verloop van de bevalling:
* inleiden van de bevalling
* spoedkeizersnede of noodgevallen
* kunstverlossing,
* andere medische ingrepen,
* weinig of verkeerde pijnbestrijding.

Ervaring van de bevalling:
* een korte of juist lange bevalling
* een zeer pijnlijke bevalling
* weinig steun ervaren van zorgverleners
* weinig steun ervaren van partner
* gevoel van controleverlies
* niet gehoord voelen
* als de baby in het ziekenhuis moet blijven
* gezondheidsproblemen van de baby
* doodgeboorte
* tekortschietende postnatale zorg

Psychosociale factoren:
* eerder trauma
* angst voor de bevalling
* negatieve emoties over zichzelf
* depressie voorafgaand of tijdens zwangerschap

Als je 4 tot 6 weken na de bevalling nog steeds last hebt van herbeleving (nachtmerries, flashbacks) van de beschadigende gebeurtenis, van vermijdend gedrag (niet willen praten over de zwangerschap/bevalling of foto’s willen zien) of verhoogde prikkelbaarheid (kort lontje, concentratieproblemen) en dit invloed heeft op jouw dagelijks functioneren, dan is het echt belangrijk om hulp in te schakelen!