Tarieven

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel in werking getreden. Dit is een vorm van financiering van de geestelijke gezondheidszorg. Voor jou als cliënt zijn de zorgkosten inzichtelijker geworden omdat per consult wordt gedeclareerd. Klik hier voor algemene informatie voor cliënten over het zorgprestatiemodel.

Wat houdt het in ?

  • Er wordt gefactureerd per consult. Dit betekent dat je in de week dat je je afspraak (consult) hebt gehad, ook direct een factuur ontvangt. Omdat er bij De Witte Zebra contractvrij gewerkt wordt, geldt dat je het afgesproken product zelf betaalt en de rekening achteraf kunt indienen bij jouw verzekeraar. Met het aangaan van de behandeling gelden er ook betalingsvoorwaarden.
  • In het nieuwe zorgprestatiemodel wordt (net zoals bij iedere andere vorm van zorg) gerekend met het eigen risico per kalenderjaar. Voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico van €385,00 per jaar in 2024. Dit is een minimaal jaarlijks wettelijk vastgesteld bedrag en afhankelijk van de door jou gekozen ziektekostenverzekering kan dit bedrag hoger zijn. Dat betekent dat je de eerste €385,00 die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Dit geldt dus voor alle zorgkosten, behalve voor de huisarts, die je in 2024 maakt, niet uitsluitend de ggz kosten. Wanneer je in behandeling bent voor psychologische zorg dan zal de zorgverzekeraar het verplicht eigen risico dus direct met je verrekenen, tenzij je dit al eerder in het jaar hebt betaald voor andere zorg.

Tarieven consulten

Na de intake start de behandeling. Na elk consult wordt er een factuur naar je gestuurd. Hieronder vind je een overzicht van de consulten die over het algemeen van toepassing zijn. De tarieven zijn vastgesteld en conform de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit. De duur van een consult bij De Witte Zebra is 60 minuten. Mocht het consult langer of korter duren, zal dit worden aangepast op de factuur. De facturen worden (in principe) per consult verzonden. Deze mailing verloopt via het elektronisch patientendossier.

IntakeDiagnostiek consult CO056260 minuten intake   Therapeut maakt behandelplan€ 183,44
BehandelingBehandelconsult CO0367Vanaf 30 minuten€ 95,67
BehandelingBehandelconsult CO0497Vanaf 45 minuten€135,89
BehandelingBehandelconsult CO0627Vanaf 60 minuten€161,46
BehandelingBehandelconsult CO0757Vanaf 75 minuten€198,72
BehandelingBehandelconsult CO0887Vanaf 90 minuten€242,76
Bovenstaande tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA), Ambulant Kwaliteitsstatuut Sectie II, GZ-Psycholoog.

Contractvrij werken (niet-gecontracteerde zorg)

De Witte Zebra heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het bedrag dat door een zorgverzekeraar wordt vergoed. De hoogte van de vergoeding van de factuur bij niet-gecontracteerde zorg is afhankelijk van het type polis dat je hebt. De zorgverzekeraar biedt een natura-polis, een restitutie-polis, of een gecombineerde polis. Bij een natura-polis wordt minder vergoed dan bij een restitutie-polis. De hoogte van vergoeding bij een combinatie-polis zit daar tussen in. De hoogte van de vergoeding ligt in bijna alle gevallen tussen de 60-100% van de factuur (bijvoorbeeld Zilveren Kruis en ONVZ vergoeden 64%). Hier kun je een overzicht vinden van de vergoedingen voor 2024.

Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis je hebt en wat dit betekent voor de vergoeding van jouw behandeling. Je kunt dit terugvinden in de app of op de website van je zorgverzekeraar. De codes waarover het gaat, staan in bovenstaande tabel. Aan het einde van een kalenderjaar heb je altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of andere verzekeraar.

Kijk voor meer info op de website www.contractvrijepsycholoog.nl

Waarom heeft De Witte Zebra geen contracten meer met zorgverzekeraars?
Wanneer ik een contract aanga met zorgverzekeraars, heb ik mijn praktijkvoering te voegen naar de eisen van de zorgverzekeraar. Deze eisen zijn wat mij betreft niet altijd helpend in de kwaliteit van de zorg. Sommige zorgverzekeraars stellen een laag omzetplafond vast, waardoor wij alleen kortdurende behandelingen kunnen uitvoeren, ongeacht de benodigde zorg. Het werken zonder contract maakt het mogelijk om goede zorg te blijven bieden aan cliënten ongeacht het omzetplafond van hun zorgverzekeraar en om samen met cliënten te blijven bepalen hoe lang een behandeling duurt. De aandacht kan gericht blijven op de hetgeen de cliënt nodig heeft en niet op de gestelde voorwaarden door de zorgverzekeraar. Daarnaast hoort professioneel handelen bij de psycholoog en niet bij de behandelaar. Middels nascholing voor mijn herregistratie in het BIG-register en verschillende beroepsverenigingen houd ik de kwaliteit van het professioneel handelen hoog. Kijk voor meer info op de website contractvrijepsycholoog. 

Ben je verhinderd?
Ben je verhinderd voor een afspraak dan word je verzocht dit zo vroeg mogelijk aan te geven; minimaal 24 uur voor de daadwerkelijke afspraak. Je kunt je afspraak annuleren via mail,voicemail of app. Bij te laat afzeggen van een afspraak of niet verschijnen op een afspraak ontvang je een nota van €50. Deze kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.